Klachtenprocedure

De klachtenprocedure van HSBN zorgt er voor dat onze leden automatisch voldoen aan de eis dat je als zorgverlener aangesloten moet zijn bij een erkend onafhankelijke klachtencommissie. In samenwerking met de SEMH en de Stichting Expertisecentrum Klacht-en Gezondheidsrecht (ECKG) heeft HSBN een goede overzichtelijke klachtenprocedure opgezet. Dit zonder bijkomende jaarlijkse kosten voor onze leden.

In 99 van de 100 gevallen lost een haarwerkspecialist eventuele problemen met een klant zelf netjes op, maar een enkele keer kan het wel eens niet lukken. Dan biedt het HSBN een goede ondersteuning. Bij de aanmelding van een klacht kijkt HSBN eerst of de klachtenbemiddelingscommissie (KBC) in actie moet komen. Deze KBC, bestaat uit een ervaringsdeskundige, haarwerkexpert en een klachtenexpert/jurist. HSBN gaat met een frisse kijk op de klacht na of deze alsnog te overbruggen is om een officiële procedure te voorkomen. Deze bemiddeling is geheel voor alle partijen vrijblijvend en een eventueel advies is dan ook niet bindend.

Mocht onverhoopt ook HSBN geen uitkomst bieden, dan kan aanmelding van de klacht bij ECKG de volgende stap zijn. HSBN geeft van te voren aan of de klacht hoogstwaarschijnlijk wel of niet ontvankelijk verklaard gaat worden door het ECKG. Het aanmelden van de klacht bij ECKG zal door de klant gedaan moeten worden. Voor de leden van HSBN zijn kosten aan de klachtbehandeling verbonden, die door ECKG in rekening zullen worden gebracht. In eerste instantie wordt dan door het ECKG een klachtenfunctionaris aangesteld die als een mediator te werk zal gaan. Wanneer deze de klacht niet weet op te lossen komt de klachtencommissie van de ECKG om de hoek kijken. De uitspraak van de klachtencommissie ECKG is niet bindend, maar wel zeer zwaarwegend voor onze leden.

 

 Druk op het icoon om uit te komen op de speciale pagina van ECKG voor de HSBN leden met onder meer een standaard klachtenformulier.

 ECKG samenwerkingvoorstel.png