Klachtenprocedure

De klachtenprocedure van de HSBN zorgt er voor dat onze leden automatisch voldoen aan de eis dat je als zorgverlener aangesloten moet zijn bij een erkend onafhankelijke klachtencommissie. In samenwerking met de SEMH en de Stichting Expertisecentrum Klacht-en Gezondheidsrecht (ECKG) heeft de HSBN een goede overzichtelijke klachtenprocedure opgezet. Dit zonder bijkomende jaarlijkse kosten voor onze leden.

 In 99 van de 100 gevallen lost een haarwerkspecialist eventuele problemen met een klant zelf netjes op, maar een enkele keer kan het wel eens niet lukken. Dan biedt het HSBN een goede ondersteuning. Bij de aanmelding van een klacht komt eerst de klachtenbemiddelingscommissie (KBC) in actie. Deze KBC, bestaande uit een ervaringsdeskundige, haarwerkexpert en een klachtenexpert/jurist gaat met een frisse kijk op de klacht na of deze alsnog te overbruggen is. Deze bemiddeling is geheel voor alle partijen vrijblijvend. Een eventueel advies afkomstig van de KBC is dan ook niet bindend.

 Mocht onverhoopt ook het KBC geen uitkomst bieden, dan kan aanmelding van de klacht bij het ECKG de volgende stap zijn. Het KBC geeft van te voren aan of de klacht hoogstwaarschijnlijk wel of niet ontvankelijk verklaard gaat worden door het ECKG. Het aanmelden van de klacht bij het ECKG zal door de HSBN gedaan worden. In eerste instantie wordt dan door het ECKG een klachtenfunctionaris aangesteld die als een mediator te werk zal gaan. Wanneer deze de klacht niet weet op te lossen komt de klachtencommissie van de ECKG om de hoek kijken. De uitspraak van de klachtencommissie ECKG is niet bindend, maar wel zeer zwaarwegend voor onze leden.

 Wanneer daar grond voor is kan de klacht als laatste ook nog voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SEMH en die uitspraak is voor onze leden wel bindend.

ECKG logo.pngDruk op het icoon om uit te komen op de speciale pagina van ECKG voor de HSBN leden met onder meer een standaard klachtenformulier.

 ECKG samenwerkingvoorstel.png