« Overleg Haarwerkspecialisten»

Gepubliceerd op 21-02-2017

De laatste overlegronde was afgelopen maandag 20 februari en wederom een groot succes. Heel veel saamhorigheid en een flinke toename van het ledenaantal tot gevolg.

De HSBN hecht heel veel waarde aan de inbreng van de haarwerkspecialisten. Wat wordt er belangrijk gevonden, waar moet de HSBN aandacht aan besteden, voor welke belangen  moet er opgekomen worden, wat moet de zorgverzekeraars duidelijk gemaakt worden, hoe en op welke punten wil jij getoetst worden door de SEMH en wat zijn de verwachtingen van de opleidingen. Om hier goed achter komen organiseert de HSBN geregeld zogeheten overlegrondes, waar 10 -20 haarwerkbedrijven aan deelnemen.

Tot nu toe komt het volgende naar voren uit deze overlegrondes:

Alle haarwerkspecialisten geven aan dat het prettig is om in een kleine groep van gedachten te kunnen wisselen en je mening te kunnen geven.  Ook als bestuur vinden wij deze constructieve manier van overleg heel zinvol. Daarom gaan we hier ook structureel mee door. De haarwerkspecialisten vinden een vereniging als de HSBN zinvol vinden wanneer:

-          De leden met elkaar de passie voor het vak van haarwerker delen en het als een meerwaarde zien om kennis en ervaring onderling uit te wisselen.

-          Het vak gezien wordt als zorgverlenend, verdiepend met aandacht voor de specifieke situatie van de klanten.

-          Er een opleidingsprogramma wordt ontwikkeld. Daarin moeten zowel programma onderdelen voor startende haarwerkers zijn opgenomen als onderdelen voor de zeer ervaren haarwerkers.  Denk, naast techniek,  vooral ook aan de psychosociale aspecten die belangrijk zijn voor de benadering van de klanten. Dit kan op verschillende niveaus worden aangeboden.

-          Er, waar mogelijk, contact richting zorgverzekeraars wordt gelegd om de meerwaarde en unieke kwaliteiten van bij SEMH aangesloten haarwerkers  te verduidelijken en daarmee de belangen van deze hele groep te behartigen .

De HSBN heeft een eigen zeer overzichtelijke vergoedingenlijst 2017 gemaakt, welke aan haar leden beschikbaar wordt gesteld op het tabblad 'Documenten'. De reacties zijn bijzonder positief. De vergoedingenlijst wordt als zeer overzichtelijk, adequaat en uitgebreid ervaren door de haarwerkspecialisten. Ter aanvulling is er één opmerking of voortaan de maandpremie per aanvullend pakket per zorgverzekaar in het overzicht kan worden vermeld. De HSBN is hiermee aan de slag.

1487951824a17e407cc3546be0e455ea242a8313be.jpg
1487951852df3c0a21a37e880ef44c996d9183051f.jpg