« GEEN verplichting Outputmeting voor HWK deelnemers SEMH per maart 2018!!!»

Gepubliceerd op 27-11-2017

De HSBN heeft het standpunt  van haar leden om af te zien van de verplichte outputmeting per maart 2018 tijdens het overleg van de Raad van Advies HWK SEMH afgelopen vrijdag 24 november op tafel gelegd en de SEMH is hier gelijk in meegegaan. Samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat het beter is om er van af te zien.

De SEMH juicht deze actieve houding van de haarwerkspecialisten middels de HSBN toe. Zo krijgen ze een veel beter beeld wat er leeft in de haarwerkbranche en waar wel en geen behoefte aan is. De meerwaarde van de HSBN is hiermee ook weer duidelijk gemaakt. Buiten de feiten om, dat zij in nog geen  jaar tijd de klachtenregeling ECKG voor haar leden geregeld heeft, een aanzet heeft gegeven tot serieuze educatie, het informatiepunt is voor haarwerkers en contacten is aangegaan met zorgverzekeraars, staat de HSBN pal voor de wensen en belangen van haar leden. Wat precies ook de reden was om deze brancheorganisatie op te richten. 

1520606924a1159c8395bec352af5760a6c9d3a41b.jpg