« Corona 13-04»

Gepubliceerd op 13-04-2020

Op maandag 13 april heeft HSBN een mailing verstuurd met de volgende tekst:


Continuïteitsbijdrage-regeling ZN
Op basis van de algemene tekst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangaande die continuïteitsbijdrage-regeling zou je denken dat de haarwerkspecialisten er toch wel onder vallen. Echter vervolgens worden de zorgaanbieders die in aanmerking komen specifiek genoemd en daar staan de haarwerkspecialisten niet bij. De afgelopen week hebben zorgverzekeraars ook naar flink wat haarwerkbedrijven een bericht hierover gemaild. Heel veel, blijkt uit dit bericht, is nog niet uitgewerkt en dus nog onbekend. Het wordt de komende weken als het goed is allemaal hopelijk duidelijker.
Een bijkomend probleem is dat het haarwerkgebeuren dusdanig klein is binnen de zorg, dat er heel veel onwetendheid heerst. Dit heeft deze crisis nogmaals heel duidelijk gemaakt. In nagenoeg geen enkele regeling worden de haarwerkspecialisten genoemd. Dus dit heeft al tot veel gesprekken en email-wisselingen gevoerd.
 
De nu bij ons bekende informatie van ZN is vaag en onder voorbehoud, maar is als volgt:
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is in de maak met een regeling die zorgaanbieders financieel tegemoet komt die in financiële problemen komen door minder inkomsten tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen. Deze bijdrage is een bedrag om de vaste lasten te kunnen dragen tijdens de crisis, naast de algemene regelingen vanuit het kabinet, zoals TOGS, NOW en TOZO. Daarop kan een beroep worden gedaan voor het deel dat niet voor een continuïteitsbijdrage in aanmerking komt. De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering en die voldoen aan de nog uit te werken voorwaarden. Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg, waarvoor zij verzekerd zijn.
Mochten haarwerkbedrijven in aanmerking komen voor de continuïteitsbijdrage dan moeten zij een zorgovereenkomst hebben met de zorgverzekeraar(s).  De continuïteitsbijdrage is alleen bedoeld voor compensatie in de misgelopen declaratie vergoedingen.
De continuïteitsbijdrage-regeling gaat in mei open en loopt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Als zorgverzekeraars dat noodzakelijk vinden, kan deze regeling verlengd worden. Vanaf ergens begin mei kan je de aanvraag indienen. Het is dus nog niet bekend vanaf wanneer precies. Daarover worden we nog door ZN geïnformeerd.
Wanneer je aanvraag wordt geaccepteerd dan zal de eerste uitbetaling van de bijdrage over de periode vanaf 1 maart op jouw rekening in de maand mei plaatsvinden en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is. 
De vaststelling van de hoogte van de voorlopige continuïteitsbijdrage zal uitkomen op 60-85% van de declaraties die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed en moet in lijn liggen met je voorgaande declaraties. Ook na afloop van de crisis moet er niet ineens veel meer declaraties gepleegd worden door een soort inhaaleffect. Het moet dus een constante laten zien, vandaar de naam continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar bij afwijkingen zal wel een verrekening plaatsvinden.
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen, zoals TOGS, NOW en TOZO . Aan welke andere voorwaarden je verder precies moet voldoen, daar zijn ze nog niet helemaal uit bij ZN, maar wordt als het goed is binnenkort bekend gemaakt.
Wanneer je kan niet wachten op de continuïteitsbijdrage is het mogelijk om in geval van acute hoge financiële nood vanaf 14 april via VECOZO een vooruitbetaling aan te vragen. Het wordt aangeraden om dan eerst contact op te nemen met die zorgverzekeraar waar je normaal gesproken de meeste declaraties bij indient. De eventuele vooruitbetaling wordt verrekend met je openstaande declaraties. Het is daarom verstandig, voor zover je dit nog niet gedaan heb, om de lopende declaraties in te dienen. Deze worden versneld door de zorgverzekeraar uitbetaald.
De vooruitbetaling is een eenmalige betaling en wordt verrekend met je binnenkomende declaraties, met alle vordering(en) die nog ontstaan en/of de continuïteitsbijdrage. 
In principe duurt het een week nadat je aanvraag is goedgekeurd dat je het geld op je rekening ontvangt.

image-Corona-1586792476.jpg